لودر L2350 یکی از بزرگترین لودرهای ساخت بشر است.

این لودر قادر است در هر بار بارگیری 73 تن بار را در با بیل خود بلند کند.

توان این لودر 2300 اسب بخار است

طول این لودر 20 متر و 30سانتیمتر است.

ظرفیت باک سوخت 4940 لیتر

ظرفیت بیل 40.5 مترمکعب

 

بزرگترین لودر


 

 

بزرگترین لودر

 L2350بزرگترین لودر

بزرگترین لودر

 بزرگترین لودر

 

بزرگترین لودر