دعا کنید سیم وصل بشه

یه بنده خدا تعریف میکرد و میگفت داشتم میرفتم حج عمره و داشتم با همه خداحافظی میکردم، هرکسی یه چیزی میگفت که منو کجا یاد بکن، یکی میگفت مکه گربه دیدی یاد من بیفتی،یکی میگفت زیر ناودون طلا انگشترمو گم کردم رفتی نگاه کن ببین نیست و.......منم بهشون میگفتم شما دعا کنید سیم وصل بشه کایرتون نباشه....
سر آخر که با همه روبوسی کردم دم در یه پسربچه 4-5 ساله از اقوام ساکت واستاده بود. من نشستم و گفتم که چی میخوای برات بیارم و مارو حلال کن....خلاصه اونم هرچی میخواست گفت و درحال رفتن بودم ، تا چند قدم ازش دور شدم منو صدا زد و گفت فلانی،" تو که میری اونجا سیمتو بلند بگیر که اومدی اینجا دیگه قطع نشه"
اینو گه گفت مثل اینکه برق بگیردم یه لحظه خشکم زد ، حرفش اندازه صدتا مرد عاقل تکونم داد......

خلاصه به بچه ها نباید همیشه به چشم کوچیک نگاه کرد و همه حرفاشونو بچگونه حساب کرد..... 


/ 0 نظر / 12 بازدید