محوطه تاریخی پاسارگاد (آرامگاه کوروش کبیر)

 

جاده منتهی به محوطه تاریخی پاسارگاد؛ عکس از آنوبانینی
جاده منتهی به محوطه تاریخی پاسارگاد

 

به دلیل وجود رودخانه پلوار در این دشت؛ جلگه مرغاب همواره بارور و نشیمنگاه اقوام مختلف بوده است. پاسارگاد بر خلاف تصوری که در میان عامه مردم وجود دارد؛ تنها یک مقبره نیست، بلکه مجموعه ای است گسترده از کاخ ها و بناهای گوناگون که در تمام دشت پاکنده شده اند.

 

بخشی از محوطه تاریخی پاسارگاد؛ عکس از آنوبانینی
بخشی از محوطه تاریخی پاسارگاد

 

کاخ های پاسارگاد، 2500 سال پیش به دستور کوروش کبیر بنا شده است. آرامگاه کوروش، کاخ اختصاصی کوروش، نقش انسان بالدار، کاخ بار عام کوروش، کاخ تشریفات و ساختمان مذهبی (آتشکده) از ساخته های باقی مانده در این مجموعه تاریخی است.

 

بخشی از محوطه تاریخی پاسارگاد؛ عکس از آنوبانینی
بخشی از محوطه تاریخی پاسارگاد

 

اما شاید مهم ترین اثر و در واقع شناخته شده ترین اثر موجود در پاسارگاد همان مقبره کوروش کبیر باشد که به دستور خود او برای خاکسپاریش ساخته شده و بعد از 2500 سال همچنان پابرجا و استوار باقی مانده و همچون نشانه ای از عزت و عظمت ایران خودنمایی می کند. گستردگی بناها و کاخ ها بسیار زیاد بوده به نحوی که به نظر آنوبانینی برای بازدید از همه آنها به چندین ساعت زمان نیاز است، فاصله بناها از همدیگر در مقیاس کیلومتر بوده و به همین دلیل مسیرهای آسفالتی در میان کاخ ها پیش بینی شده که بازدیدکنندگان با اتلاف وقت کمتری موفق به بازدید محوطه شوند.

 

بخشی از محوطه تاریخی پاسارگاد؛ عکس از آنوبانینی
بخشی از محوطه تاریخی پاسارگاد

 

بخشی از محوطه تاریخی پاسارگاد؛ عکس از آنوبانینی
بخشی از محوطه تاریخی پاسارگاد

 

بخشی از محوطه تاریخی پاسارگاد؛ عکس از آنوبانینی
بخشی از محوطه تاریخی پاسارگاد

 

بخشی از محوطه تاریخی پاسارگاد؛ عکس از آنوبانینی
بخشی از محوطه تاریخی پاسارگاد

 

بخشی از محوطه تاریخی پاسارگاد؛ عکس از آنوبانینی
بخشی از محوطه تاریخی پاسارگاد

 

بخشی از محوطه تاریخی پاسارگاد؛ عکس از آنوبانینی
بخشی از محوطه تاریخی پاسارگاد


در پاسارگاد سه کتیبه از کوروش کبیر به یادگار مانده است که این محل را از این نظر نیز بی همانند می کند. بر سر آرامگاه کوروش در پاسارگاد سنگ نوشته ای هست که بر آن نوشته شده است: “ای انسان هرکه بخواهی باشی و از هر جا که می آیی بدان که من کوروش بنیانگذار امپراتوری ایران هستم. بر این توده خاکی که جسدم را پوشانیده است رشک مبر”.

/ 0 نظر / 33 بازدید