تصاویری از واپسین فصل حیات امام خمینی(ره)

تصاویری از واپسین فصل حیات امام خمینی (ره) در زیر آمده است:

 

خرداد1368،امام خمینی درحال اقامه نماز شب ،ساعاتی قبل از عمل جراحی

خرداد1368،امام خمینی درحال اقامه نماز شب ،ساعاتی قبل از عمل جراحی

خرداد1368،امام خمینی درحال اقامه نماز شب ،ساعاتی قبل از عمل جراحی

خرداد1368،امام خمینی درحال اقامه نماز شب ،ساعاتی قبل از عمل جراحی

خرداد1368،امام خمینی درحال اقامه نماز شب ،ساعاتی قبل از عمل جراحی

خرداد1368،امام خمینی درحال اقامه نماز شب ،ساعاتی قبل از عمل جراحی

خرداد1368،امام خمینی درحال اقامه نماز شب ،ساعاتی قبل از عمل جراحی

خرداد1368،امام خمینی درحال اقامه نماز شب ،ساعاتی قبل از عمل جراحی

خرداد1368،امام خمینی درحال اقامه نماز شب ،ساعاتی قبل از عمل جراحی

خرداد1368،امام خمینی درحال اقامه نماز شب ،ساعاتی قبل از عمل جراحی

خرداد1368، امام خمینی لحظاتی قبل از عمل جراحی در بیمارستان بقیه الله جماران

خرداد1368، امام خمینی لحظاتی قبل از عمل جراحی در بیمارستان بقیه الله جماران

خرداد1368، امام خمینی لحظاتی قبل از عمل جراحی دربیمارستان بقیه الله جماران

خرداد1368، امام خمینی لحظاتی قبل از عمل جراحی دربیمارستان بقیه الله جماران

خرداد1368، امام خمینی به هنگام عمل جراحی دربیمارستان بقیه الله جماران

خرداد1368، امام خمینی به هنگام عمل جراحی دربیمارستان بقیه الله جماران

خرداد1368، امام خمینی به هنگام عمل جراحی دربیمارستان بقیه الله جماران

خرداد1368، امام خمینی به هنگام عمل جراحی دربیمارستان بقیه الله جماران
/ 0 نظر / 55 بازدید