قصه های آسمانی با حضور سمیه سنقری و بهروز عباسی به پیش تولید رسید

در این فیلم سمیه سنقری که در عرصه طراحی لباس و صحنه دارای سوابق درخشانی در فیلم و سریالهای تلویزیونی است در نقش همسر یک روحانی ظاهر شده و به ایفای نقش خواهد پرداخت.

سمیه سنقری در این فیلم نقش زهرا همسر یک روحانی را بازی خواهد کرد.

سید محسن، که روحانی جوانی است به همراه همسرش زهره و دو فرزندش در راه زیارت داستانهایی دارند که به وقتش آن را خواهید دید.

گوشه‌ای از این فیلم را به حضورتان تقدیم می‌کنیم :

حسین:  یعنی من نمی تونم نذرمو اداکنم؟!

زهرا(بالبخند): چرا نمی تونی پسرم......هنوز پنج روز تانیمه شعبان مونده!

زهرا به حسین نگاه می کند

زهرا: (بالبخند نگاهی به جعبه روی پای حسین می اندازد که با علاقه خاصی روی زانوانش قرارداده)تا بابات پایینه اون جعبه جادوئی تو بده بذاره صندوق عقب...

حسنا با شیطنت دست به جعبه میزند که حسین آن را پس می کشد

حسنا: داداش نمی خوای بگی تو اون جعبه ات چیه؟

حسین با جعبه اش از ماشین پیاده می شود سید محسن مشغول نگاه کردن به موتور ماشین است.

حسین: بابا ماشین خراب شده ؟!

سیدمحسن شانه هایش را بالا می اندازد

سیدمحسن:حسین جان پسرم اون بطری آب و از صندوق برام میاری؟ فکر کنم جوش آورده!                                                                                   

حسین از صندوق عقب بطری آب را می آورد سید محسن به او اشاره می کند که از ماشین فاصله بگیرد و بعد آب را به آرامی روی رادیات می ریزد بخار آب از رادیات بلند می شود بعد پشت به اتومبیل کرده وصاف می ایستد.

/ 0 نظر / 19 بازدید